Intensiv 1:1 salgstræning for salg og ledelse hos Industrikontakten

Salgstræning 1:1

Opnå større gennemslagskraft og stærkere resultater gennem intensiv én-til-én træning i salg og ledelse fordelt på 4 moduler. Vi tilbyder også kurser og træningsforløb skræddersyet til jeres virksomhed.

Hvad opnår du

 • Øget gennemslagskraft - du lærer din egen adfærd bedre at kende og samtidig forstå andres.
 • Du bliver dygtigere til at lede en salgssamtale, da du trænes i at bruge op til 50 spørgeteknikker effektivt.
 • Mere produktivitet i det daglige, fordi du lærer at prioritere og fokusere på de rigtige opgaver.
 • Et løft i din salgsperformance da træningen tager afsæt i dine aktuelle salgsopgaver.
 • Professionel sparring i 3 måneder efter endt træning.

Hvilke fordele er der

 • Individuel træning [1:1] altid tilpasset din situation og dine behov.
 • Plads til at afprøve det lærte imellem træningsmodulerne.
 • Du kan flytte et træningsmodul uden beregning indtil 24 timer før afholdelse.
 • Intensiv og effektfuld træning med respekt for dine daglige aktiviteter.

Salgstræning 1:1 giver dig de bedste resultater

Salgstræningen veksler mellem teori og øvelser, og vi tilpasser den i høj grad din aktuelle situation og behov. Forløbet inddrager dine daglige salgsopgaver, så det lærte kan omsættes til praksis med det samme og således skabe synlige resultater. 

De fire fagmoduler finder du beskrevet herunder (printvenlig version er tilgængelig her). 

Kendskab til din egen adfærd som sælger, lærer dig at forstå dine kunder bedre.

 • Du udfylder webbaseret spørgeskema inden forløbet. 
 • Vi udarbejder din personlige adfærdsprofil og gennemgår den med dig. 
 • Introduktion til træningsforløbets moduler.
 • Vi etablerer et situationsbillede af dine erfaringer i salget og fastlægger, hvilke ønsker du har til din læring og personlige udvikling i forløbet. 
 • Introduktion til adfærdsprofiler og evolutionspsykologi (teori). 
 • Vi arbejder med menneskers adfærd og de træk, vi støder på hos kunden, med vægt på de mulige interventioner, som har størst betydning for at skabe succes i salgsarbejdet.
 • Tilbagemelding på din egen adfærdsprofil. Hvilke træk er naturlige hos dig i salget, og hvilke er ikke? Hvordan passer dette sammen med din rolle som sælger? – og hvilke handlinger kan hjælpe dig til at blive endnu dygtigere?
 • Praktiske øvelser med afsæt i teori og din hverdag. 
 • Som afslutning aftaler vi en hjemmeopgave som grundlag for afprøvning af det lærte i praksis. 

At kommunikere effektivt betyder at kunne lede samtalen og skabe afsæt for salget

 • Opfølgning på hjemmeopgave. Identifikation af læring/resultater og nye behov.
 • Vi kommer igennem 5 spørgsmålstyper og 10 spørgeteknikker med henblik på styrkelse af de daglige kundesamtaler. Vi arbejder med kommunikationsteori og praktiske øvelser i brugen af sproglige teknikker med afsæt i, hvilken tilgang der virker bedst i forhold til dine kunder.
 • Introduktion til: Hvordan leder jeg processen med min kunde i salgets faser fra A-Z? – og hvordan skaber jeg plus-/krydssalg i samarbejdet med kunden?
 • Øvelse: Bevidsthed om brugen af lineare, strategiske, cirkulære og refleksive spørgsmålstyper.
 • Øvelse: Brug af spørgeteknikker i salgsprocessens faser. 
 • Som afslutning aftaler vi en hjemmeopgave som grundlag for afprøvning af det lærte i praksis. 

Det personlige og målrettede salg – den direkte vej til en mere sælgende hverdag

 • Opfølgning på hjemmeopgave. Identifikation af læring/resultater og nye behov.
 • Hvordan opnår jeg reelt bedre salgsresultater? Vi arbejder på flere strenge samtidigt, og du vil opleve dig selv i centrum for udviklingen henimod de resultater, der vil styrke dig i dit salg. Vi inddrager det lærte fra de foregående moduler, dine personlige værdier og holdninger, og hvordan effektive arbejdsrutiner og styring af salgsindsatsen kan bidrage til at fremme salget.   
 • Øvelse: Hvilke kompetencer har jeg allerede, og hvilke skal jeg arbejde med for yderligere at styrke salget?
 • Øvelse: Vi kortlægger dine arbejdsrutiner i forhold til 50 punkter og finder tidsrøverne.
 • Som afslutning aftaler vi en hjemmeopgave som grundlag for afprøvning af det lærte i praksis frem til vores 3 måneders samtale. 

Valgfrit modul som tilpasses dine specifikke behov

 • Modulet kan placeres vilkårligt i forløbet, så det passer bedst til dine behov og ønsker.  
 • Vi arbejder med et eller flere områder, hvor du oplever et særligt behov for træning. Er der noget, der skal styrkes yderligere? Har du behov for at videreudvikle på områder, vi tidligere har berørt?  
 • Måske har du personaleansvar og derfor brug for sparring til ledelsesopgaven?
 • Eller måske var det værd at se nærmere på det strategiske salg, når du sælger til Key Accounts eller arbejder med store, internationale projekter?
 • Hvad med den grundlæggende træning i salgets ABC?
 • Og meget andet …

Ønsker du mere information

Ønsker du at vide mere om vores salgstræning, kan du deltage i vores webinar (ca. 30 minutter).  

Vi står naturligvis også til rådighed for en dialog og sparring omkring din salgstræning. Har du fx ønske om et tilpasset forløb med flere deltagere eller en kombination af individuel- og gruppetræning, er du velkommen til at kontakte os.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Se også vores produktblad for en printvenlig version.