Salgsledertræning - Frigiv dit fulde potentiale som salgsleder og skab endnu flere resultater gennem intensiv én-til-én træning

Salgsledertræning 1:1

Frigiv dit fulde potentiale som salgsleder og skab endnu flere resultater gennem intensiv én-til-én træning fordelt over 9 moduler. Vi tilbyder også kurser og træningsforløb skræddersyet til jeres virksomhed.

Hvad opnår du

 • Det fulde overblik for dig og din organisation – du får professionel sparring til dine ledelsesmæssige overvejelser i salget, og du får en 'køreplan' for de kommende, vigtigste salgsinitiativer.
 • Værktøjer til at lede andre så de opnår de ønskede resultater – du får en grundig indsigt i dine personlighedstræk og dermed deres betydning for de resultater, du skal skabe som leder. Du bliver i stand til at arbejde målrettet med udvikling af dit lederskab såvel som forskellige typer af medarbejdere på en meningsfuld og resultatskabende facon.
 • Mere produktivitet i det daglige, fordi du lærer at prioritere og fokusere på de rigtige opgaver.
 • Et løft i din ledelsesstil da træningen tager afsæt i dine aktuelle ledelsesopgaver.
 • Professionel sparring i 3 måneder efter endt træning.

Hvilke fordele er der

 • Individuel træning [1:1] altid tilpasset din situation og dine behov.
 • Strategisk sparring på dine mest udfordrende ledelsesopgaver.
 • Plads til at afprøve det lærte imellem træningsmodulerne.
 • Du kan flytte et træningsmodul uden beregning indtil 24 timer før afholdelse.
 • Intensiv og effektfuld træning med respekt for dine daglige aktiviteter.

Salgsledertræning 1:1 giver dig de bedste resultater

Salgsledertræningen veksler mellem teori og øvelser, og vi tilpasser den i høj grad din aktuelle situation og behov. Forløbet inddrager dine daglige ledelsesopgaver i salget, så det lærte med det samme kan omsættes til praksis og således skabe synlige resultater.

Efter sidste modul afholdes der månedsvis telefonisk opfølgning og sparring (3 måneders telefonisk sparring à 1 time).

De ni fagmoduler finder du beskrevet herunder.

Afdæk de største udviklingsmuligheder i jeres salg og sæt i værk 

 • Du udfylder to webbaserede spørgeskemaer inden forløbet.
 • Vi udarbejder en personlighedsanalyse (The Big Five) og en kulturanalyse, som vi anvender i forbindelse med din træning.
 • Du får en grundig gennemgang af træningsforløbets indhold og opbygning. 
 • Vi gennemfører et interview af dig, som afdækker dine ønsker til din lederudvikling og forventninger til de fælles resultater, der skal skabes.  
 • Vi udarbejder en overskuelig analyse, der afdækker de største udviklingsmuligheder i jeres salg lige nu. Gennem en fast metodik arbejder vi med, hvordan interne faktorer (som fx strategiske, strukturelle, kulturelle samt organisatoriske) såvel som eksterne forhold (som fx omverdenen og markedet) har betydning for salget. 
 • Med udgangspunkt i dine ønsker og den udarbejdede analyse konkretiserer vi sammen specifikke forslag til indsatser og værktøjer, som vil støtte dig i målopfyldelsen. 
 • Vi afslutter med en strategisk plan for det lærte, som du vil arbejde med og afprøve i praksis i forbindelse med din hjemmeopgave til næste gang.

Sådan arbejder du med din egen udvikling og dygtiggør dig i rollen som salgsleder

 • Vi følger op og yder sparring på de aktiviteter, du har arbejdet med siden sidst.
 • Vi giver dig en grundig indføring i personligheds- og adfærdspsykologien. Du får konkret viden om, hvorfor og hvordan disse størrelser har betydning for dig, din udvikling og dine resultater – både i din nuværende rolle som salgsleder og som privatperson gennem hele livet.
 • Med udgangspunkt i en gennemgang af din personlighedsanalyse (The Big Five) hjælper vi dig med at formulere en udviklingsplan for dit lederskab, og vi anviser arbejdsværktøjer, du kan anvende som salgsleder. 
 • Vi afslutter med en konkretisering af det lærte, som du vil arbejde med og afprøve i praksis i forbindelse med din hjemmeopgave til næste gang. 

Få praktiske værktøjer til den daglige salgsledelse og fasthold de positive forandringer i salget

 • Vi følger op og yder sparring på de aktiviteter, du har arbejdet med siden sidst.
 • I ledelseshåndværket lærer du, hvordan du skaber endnu flere salgsresultater. 
 • Vi arbejder med coachens værktøjskasse, erkendelsesteorier og sprogets interventionsmuligheder. Gennem let forståelige øvelser viser vi dig, hvordan du i praksis kan skabe forandringer. 
 • Du opnår viden om, hvordan du styrker relationerne i teamet. Du lærer også, hvorledes du tilpasser din ledelsesform til situationen, og hvordan du ‘giver stafetten videre’ til dine sælgere, så de har det bedste udgangspunkt for at lykkes med opgaven. 
 • Vi afslutter med en konkretisering af det lærte, som du vil arbejde med og afprøve i praksis i forbindelse med din hjemmeopgave til næste gang. 

Tre valgfrie moduler som placeres efter ønske og behov med temaer som fx 

 • Personlig produktivitet.   
 • Lytte- og spørgeteknik. 
 • Ny i salgsledelse. 
 • Salgsprocesser. 
 • Forhandlingsteknik. 
 • Eller egne ønsker …

Ønsker du mere information

Vi står naturligvis til rådighed for en dialog og sparring omkring din salgsledertræning. Har du fx ønske om et tilpasset forløb med flere deltagere eller en kombination af individuel- og gruppetræning, er du velkommen til at kontakte os.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Se også vores produktblad for en printvenlig version.