Strategier der realiseres, gør en enorm forskel!

Af Anja Søgaard Olsen, Partner og chefkonsulent. 

At løbe og at lede en virksomhed har i hvert fald to ting til fælles: Hvis ikke du laver en målsætning og arbejder målrettet for at nå målet, så er det næsten garanteret, at du ikke lykkes med projektet. Og laver du (eller får nogen til at hjælpe dig) et kvalificeret træningsprogram eller en strategi, som understøtter det resultat du gerne vil opnå, så er der en overhængende ”risiko” for, at du opnår succes.

Indrømmet. Vi ved ikke så meget om løb hos InDuet. Men vi ved rigtig meget om strategier, der får virksomhederne helt i mål, med de målsætninger de gerne vil nå. Vi har længe prædiket, at strategier virker og at arbejdet med strategier betaler sig. Nu har vi også dokumentationen på plads. For en ny rapport fra Center for ejerledede virksomheder på CBS har undersøgt og kortlagt flere tusinde danske, ejerledede virksomheders strategiarbejde. Og konklusionen er klar: arbejdet med strategierne lønner sig. Big time. Både for de store virksomheder og for SMV’erne. Ikke blot hvis man ønsker vækst, men i lige så høj grad, hvis målet er at konsolidere virksomhedens økonomi.

Det sidstnævnte er måske værd at skrive sig bag øret som ejerleder. For faktisk er konsolidering og ikke vækst drivkraften for de fleste ejerledere, når de arbejder strategisk. Måske i virkeligheden ikke så overraskende, da en sund økonomi giver ro både i maven og på bagsmækken.

Rapporten gemmer også på noget, der alt efter temperament er en god eller en dårlig nyhed. Den positive vinkel er, at de ejerledede virksomheder har et ret stort udviklingspotentiale. Den dårlige nyhed er, at cirka 75 procent af ejerlederne har det svært med enten at formulere målsætninger baseret på en grundig analyse af virksomhedernes situation eller mangler at få omsat målsætningerne til handleplaner og konkrete arbejdsopgaver, der gør at strategierne kan eksekveres og realiseres.

For en strategi er kun noget værd, når den bliver eksekveret. Når de rigtige beslutninger bliver truffet på det rigtige tidspunkt – og når man retter til, når virksomheden møder udfordringer. Det er den del der kan være svær. For når hverdagen buldrer derudaf, nogle gange driller og bliver hektisk, så går der let dagligdag og drift i den. Og drift og dagligdag spiser strategier og gode ideer til morgenmad. Derfor er konklusionen klar: få hjælp! Fra bestyrelsen, fra kollegaer, fra medarbejderne – eller eksternt. For arbejdet er umagen værd! De virksomheder der mestrer strategiarbejdet, har en påviselig og markant højere overskudsgrad.

Hos InDuet hjælper vi virksomheder med at få styr på netop processerne og salgsstrategien. Det er vores erfaring, at resultatet bliver bedst, når virksomhederne formulerer deres strategier selv. Vi er katalysatorer og fødselshjælpere. Vi giver strategierne liv. Og vi hjælper med at understøtte implementering og sikre forankring i den enkelte organisation. Men vi træder ikke i pedalerne. Vi er virksomhedernes støttehjul. For det sikrer det ejerskab som gør, at man kan cykle selv, når støttehjulene er pillet af.

Du kan læse rapporten fra CBS og blive meget klogere her